Adviezen

Gemeenten die vragen hebben over de kengetallen, kunnen adviezen krijgen over de cijfers en hoe op basis van de cijfers te handelen. Hierdoor kan een groenbeheerder nog meer hebben aan de cijfers uit de benchmark.

Contact

Voor het verkrijgen van adviezen, kunt u contact opnnemen met:

Anjo de Jong
E-mail: Anjo.deJong@wur.nl
Telefoon: 0317 - 485 024
 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990