Individuele rapportage

Het belangrijkste product van de Benchmark Gemeentelijk Groen is de individuele rapportage. Die rapportage toont de kengetallen van een individuele gemeente (uw gemeente) en vergelijkt die met de kengetallen van een groep vergelijkbare gemeenten en de kengetallen van alle gemeenten in de benchmark.

De rapportage bevat een groot aantal kengetallen over de gemeente, zoals:
 • de hoeveelheden groen per inwoner en per huishouden
 • de kosten per m² groen en per inwoner en per huishouden
 • de verdeling van het groen in een aantal categorieën, zoals bomen, struiken, gazon etc.
 • de verdeling van de kosten van het groen per beheercategorie;
 • de gemiddelde kwaliteit van het groen
 • de kwaliteit per beheercategorieDaarnaast worden meer in detail kengetallen weergegeven per eenheid beheercategorie, zoals:

 • de kosten per m² gazon
 • de kosten per m² struiken
 • de kosten per m² ruw gras
 • de kosten per m² perken
 • de kosten per boom
De beheercategorieën worden weer verder opgesplitst in subcategoriën. Ook per subcategorie wordt gekeken wat de kosten zijn en hoe die zich verhouden tot de kosten bij andere gemeenten. Zo wordt de beheercategorie struiken onderverdeeld in:
 • heggen / hagen
 • sierheesters
 • bosplantsoen
 • bodembedekkende heesters
 • struikrozen
 • beplanting van 3 jaar of jongerTot slot wordt ook gekeken naar de opbouw van o.a. de tarieven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de binnen- en buitendienst. Ook wordt gekeken hoeveel werk wordt uitbesteed etc.

Uiteraard worden de kengetallen voorzien van conlusies, zodat snel is af te leiden waar zich mogelijke verbeterpunten bevinden.
Voorbeeldrapportage

Om u een beeld te geven van de cijfers die we laten zien in de individuele rapportage, is een voorbeeld beschikbaar. Deze kunt u van deze site downloaden.


Klik hier voor de voorbeeldrapportage
 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990