Welkom op de site van de
Databank Gemeentelijk Groenbeheer


De Databank Gemeentelijk Groenbeheer (DGG) is een benchmark met kengetallen over gemeentelijk groen en groenbeheer. De benchmark is in 1998 opgezet door Alterra (onderdeel van Wageningen University and Research centre) en bestaat nu 15 jaar. Al die tijd gebruiken beheerders van gemeentelijk groen met succes de cijfers om het beheer van groen verder te professionaliseren.


Algemene rapportages
Naast de individuele rapportage krijgen deelnemende gemeenten ook de jaarlijkse algemene rapportage. Deze rapportage geeft een overzicht van de gemiddelde kengetallen van het gemeentelijk groen van alle deelnemende gemeenten, en van verschillende categorieën gemeenten (bijvoorbeeld naar grootteklasse).

Lees meer...


Individuele rapportage
Gemeenten die meedoen met het project krijgen elk jaar een individuele rapportage met kengetallen over het eigen groenbeheer en de resultaten van vergelijkbare gemeenten. In de rapportage worden onder andere de kosten van het groenbeheer, de hoeveelheden groen (per beheercategorie), de kosten per beheercategorie en de behaalde beheerkwaliteit getoond.

Door de objectieve vergelijking van de prestaties van het eigen beheer met die van andere gemeenten kunnen de eigen prestaties worden bepaald. Deze informatie helpt om het beheer effectief en efficiënt te maken en te houden.

Lees meer...

of Klik hier voor de voorbeeldrapportage


Adviezen
Gemeenten die vragen hebben over de kengetallen, kunnen adviezen krijgen over de cijfers en hoe op basis van de cijfers te handelen. Hierdoor kan een groenbeheerder nog meer hebben aan de cijfers uit de benchmark.

Lees meer....


Regionale bijeenkomsten
Omdat meer weten dan één, worden de cijfers ook regelmatig in kleine kring (met een beperkt aantal gemeenten) besproken op een regionale bijeenkomst. Hierbij wordt de wereld 'achter' de kengetallen zichtbaar.Lees meer....


Klantendagen
Een keer per jaar organiseren wij de Klantendag voor gemeenten die aangesloten zijn bij de Databank Gemeentelijk Groenbeheer. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over het project, de cijfers toegelicht en over plannen gediscussieerd. Maar zeker zo belangrijk is dat u tijdens deze dagen andere groenbeheerders ontmoet en kunt netwerken.

Lees meer....


Nieuwsbrieven
Tot slot sturen wij twee keer per jaar we en nieuwsbrief naar deelnemende en geïnteresseerde gemeenten. In de nieuwsbrieven staat o.a. informatie over het project, maar ook informatie over andere onderzoeken van Alterra en WUR die interessant zijn voor gemeenten.

Lees meer...


Deelname
Deelname aan de benchmark eist van gemeenten het nodige. Naast een bijdrage in de kosten, zullen gemeenten data moeten aanleveren. Uiteraard worden ze daarbij ondersteund. De gegevens die door een gemeente worden verstrekt, worden uiteraard alleen in de eigen rapportages herkenbaar getoond.

Lees meer...

Nieuws


Klantendag 2016
[1-9-2016]


Dinsdag 15 november is de jaarlijkse klantendag van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer. Dit jaar wordt de klantendag gehouden in het stadskantoor van de gemeente Almere. Dat ligt op ca. 5 min loopafstand van het Centraal Station.

De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom (ook niet-leden)!

Lees meer....


Nieuwsbrief mei 2016
[26-5-2016]


In mei is er weer een nieuwsbrief verschenen met veel onderzoek van Alterra en Wageningen University & Resaerch dat voor gemeenten interessant is.

Bekijk de nieuwsbrief...


Twee vacatures in Klantenraad
[27-6-2016]


De Klantenraad van de databank gemeentelijk Groenbeheer bestaat uit vertegenwoordigers van onze leden. Taak van de Klantenraad is begeleiding en mede-aansturing van het projectteam. Eind 2016 zijn er twee vacatures, omdat Gerard Buining en Erik ter Heide de Klantenraad gaan verlaten.


Erik ter Heide (gemeente Boxtel).

Op de Klantendag gaan we uiteraard Erik en Gerard voor hun inspanningen in het zonnetje zetten. Voorts hopen we twee nieuwe leden voor de Klantenraad te kunnen werven op de klantendag. Wij zoeken enthousiaste groenbeheerders, groenbeleidsmedewerkers (m/v) die enkele dagen per jaar kunnen besteden aan het lidmaatschap van de Klantenraad.


Gerard Buining (gemeente Heiloo).

Mocht u belangstelling hebben voor dit lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met Dennis de Heer van de gemeente Hoorn, voorzitter van de Klantenraad (d.de.heer@hoorn.nl), of Joop Spijker, projectleider van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer (joop.spijker@wur.nl; 0317-484990).

 

  Databank Gemeentelijk Groenbeheer - 0317-484990  
<!-- Begin databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters --> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#003366" size="5"> Databank gemeentelijk groenbeheer : kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen <p> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="2"> Kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen, ten behoeve, om inzicht te krijgen in de hoeveelheden en kosten van openbaar groen bij gemeenten. De gegevens worden door Alterra verzameld en gepubliceerd. <p> Trefwoorden: databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters