Benchmark
Gemeentelijk
Groen

Home

Organisatie

Algemene rapportage
Individuele rapportage
Adviezen
Regionale bijeenkomsten
Klantendagen
Nieuwsbrieven

Deelname
Deelnemende gemeenten
FAQ

Contact
    
Welkom op de site van de
Benchmark Gemeentelijk Groen


De Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) is een benchmark met kengetallen over gemeentelijk groen en groenbeheer. De benchmark is in 1998 opgezet als Databank Gemeentelijk Groenbeheer door Alterra (onderdeel van Wageningen University and Research centre) en bestaat nu bijna 20 jaar. Al die tijd gebruiken beheerders van gemeentelijk groen met succes de cijfers om het beheer van groen verder te professionaliseren. Sinds november 2016 is onze naam Benchmark Gemeentelijk Groen.


Algemene rapportages
Naast de individuele rapportage wordt ook nog een algemene rapportage gemaakt. Deze rapportage geeft een overzicht van de situatie bij alle gemeenten. Naast de situatie in het laatste boekjaar worden ook allerlei trends getoond zoals de ontwikkeling van kosten.

Lees meer...


Individuele rapportage
Het belangrijkste product van de Benchmark Gemeentelijk Groen is de individuele rapportage. Die rapportage toont de kengetallen van een individuele gemeente (uw gemeente) en vergelijkt die met de kengetallen van een groep vergelijkbare gemeenten en de kengetallen van alle gemeenten in de benchmark.

Door de objectieve vergelijking van de prestaties van het eigen beheer met die van andere gemeenten kunnen de eigen prestaties worden bepaald. Deze informatie helpt om het beheer effectief en efficiënt te maken en te houden.

Lees meer...

of Klik hier voor de voorbeeldrapportage


Adviezen
Gemeenten die vragen hebben over de kengetallen, kunnen adviezen krijgen over de cijfers en hoe op basis van de cijfers te handelen. Hierdoor kan een groenbeheerder nog meer hebben aan de cijfers uit de benchmark.

Lees meer....


Regionale bijeenkomsten
Omdat meer weten dan één, worden de cijfers ook regelmatig in kleine kring (met een beperkt aantal gemeenten) besproken op een regionale bijeenkomst. Hierbij wordt de wereld 'achter' de kengetallen zichtbaar.Lees meer....


Klantendagen
Een keer per jaar organiseren wij de Klantendag voor gemeenten die aangesloten zijn bij de Benchmark Gemeentelijk Groen. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over het project, de cijfers toegelicht en over plannen gediscussieerd. Maar zeker zo belangrijk is dat u tijdens deze dagen andere groenbeheerders ontmoet en kunt netwerken.

Lees meer....


Nieuwsbrieven
Drie keer per jaren sturen we een nieuwsbrief naar deelnemende gemeenten en ge´nteresseerde gemeenten. In de nieuwsbrieven staat o.a. informatie over het project, maar ook informatie over andere onderzoeken van Wageningen Environmental Research (Alterra) en andere onderdelen van Wageningen University die interessant zijn voor gemeenten.

Lees meer...


Deelname
Deelname aan de benchmark eist van gemeenten het nodige. Naast een bijdrage in de kosten, zullen gemeenten data moeten aanleveren. Uiteraard worden ze daarbij ondersteund. De gegevens die door een gemeente worden verstrekt, worden uiteraard alleen in de eigen rapportages herkenbaar getoond.

Lees meer...

Nieuws


NIEUWE NAAM
[15-11-2016]


Dinsdag 15 november is tijdens de jaarlijkse klantendag de nieuwe naam van Databank Gemeentelijk Groenbeheer onthuld. En de nieuwe naam luidt: BENCHMARK GEMEENTELIJK GROEN.


Shannah de Moes (gem. Almere) showt het nieuwe logo van de Benchmark Gemeentelijk Groen bij de onthulling van de nieuwe naam op de Klantendag 2016.


Klantendag 2016
[1-9-2016]


Dinsdag 15 november is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen gehouden. Dit jaar was de klantendag in het stadskantoor van de gemeente Almere. Iedereen was van harte welkom (ook niet-leden)!

Lees meer....


Nieuwsbrief december 2016
[17-12-2016]


In de laatste nieuwsbrief van het jaar staat de klantendag centraal.

Bekijk de nieuwsbrief...


Nieuwe leden Klantenraad
[15-11-2016]


De Klantenraad van de Benchmark Gemeentelijk Groen bestaat uit vertegenwoordigers van onze leden. Taak van de Klantenraad is begeleiding en mede-aansturing van het projectteam. Omdat eind 2016 vier leden de klantenraad gaan verlaten, was er plek voor nieuwe leden. Inmiddels hebben twee nieuwe leden zich aangemeld. Het gaat om Trudy Fleuren ('s-Hertogenbosch) en Gerrit Wanner (Wageningen).


Trudy Fleuren (gemeente 's-Hertogenbosch).


Gerrit Wanner (gemeente Wageningen).


Afscheid vier leden Klantenraad
[15-11-2016]


De Klantenraad van de Benchmark Gemeentelijk Groen bestaat uit vertegenwoordigers van onze leden. Taak van de Klantenraad is begeleiding en mede-aansturing van het projectteam. Eind 2016 zullen vier leden de klantenraad gaan verlaten. Het gaat om Erik ter Heide (Boxtel), Gerard Buining (Heiloo), Coen Vos (Breda) en Richard Veldman (Wageningen).


Erik ter Heide (gemeente Boxtel).

Op de Klantendag 2016 zijn Erik, Gerard, Coen en Richard voor hun inspanningen in het zonnetje gezet. Ze kregen uiteraard een hand van Joop en een mooi boek. Voor zijn enorme verdiensten (lange tijd lid en voorzitter van de klantenraad) is Erik ter Heide tot ere-lid benoemd.


Gerard Buining (gemeente Heiloo).

In verband met het terugtreden van de vier leden, zijn we op zoek naar enthousiaste groenbeheerders, groenbeleidsmedewerkers (m/v) die enkele dagen per jaar kunnen besteden aan het lidmaatschap van de Klantenraad.


Richard veldman (gemeente Wageningen).

Mocht u belangstelling hebben voor dit lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met Dennis de Heer van de gemeente Hoorn, voorzitter van de Klantenraad (d.de.heer@hoorn.nl), of Joop Spijker, projectleider van de Benchmark Gemeentelijk Groen (joop.spijker@wur.nl; 0317-484990).


Coen Vos (gemeente Breda). 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990  
<!-- Begin databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters --> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#003366" size="5"> Benchmark Gemeentelijk Groen : kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen <p> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="2"> Kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen, ten behoeve, om inzicht te krijgen in de hoeveelheden en kosten van openbaar groen bij gemeenten. De gegevens worden door Alterra verzameld en gepubliceerd. <p> Trefwoorden: databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters