Klantendagen

Een keer per jaar organiseren wij de Klantendag voor gemeenten die aangesloten zijn bij de Benchmark Gemeentelijk Groen. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over het project, de cijfers toegelicht en over plannen gediscussieerd. Maar zeker zo belangrijk is dat u tijdens deze dagen andere groenbeheerders ontmoet en kunt netwerken.Klantendag 2016
Dinsdag 15 november is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen gehouden. Deze klantendag was bedoeld voor klanten van de BGG en medewerkers van gemeenten die geïnteresseerd zijn in de Benchmark Gemeentelijk Groen.

's Ochtends zijn er een aantal presentaties gehouden. 's Middags waren er workshops waarin gediscussieerd werd over interssante en actuele thema's.

Programma Klantendag 2016:

9.30 uur Inloop met koffie/thee

10.00 Presentaties

 • Opening door Joop Spijker
 • Welkom door Henk de Weerd (Almere)
 • Resultaten benchmark 2015, opvallende ontwikkelingen en enquête groen en andere beleidsthema's door Joop Spijker
 • Diagnose - de nieuwe benchlearning-tool die verder gaat waar de BGG stopt door Jaap van Raffe en Anjo de Jong
 • Presentatie: "zo doet Almere dat" door Wouter Baack (gemeente Almere)
 • Mededelingen Klantenraad
 • DE VERRASSING  12.15 uur Heerlijk lunch

  13.15 uur Workshops ronde 1

 • Introductie BGG (voor niet-leden)
 • Brainstorm,en over Diagnose - de nieuwe benchlearning-tool
 • Toelichting gemeente Emmen en discussie: efficiënter omgaan met beheer

  14.15 uur En eindelijk weer koffie

  14.30 uur Workshops ronde 2

 • Wat kan groen betekenen voor andere functies (water, hittestress, gezondheid, luchtkwaliteit, etc.) - Presentatie en discussie (hoe organiseer je het)
 • Benchmarkverdieping

  15.30 uur

  Sluiting + borrel!!!

  De klantendag was in het Stadhuis van Almere (op 5 minuten loopafstand van Almere Centraal). De deelname was gratis. En ook niet-leden waren van harte welkom!


  Het verslag van de Klantendag verschijnt in de vorm van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal in de eerste week van december worden verzonden naar iedereen die heeft aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen.  Klantendag 2015
  Donderdag 12 november 2015 is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen gehouden. Deze klantendag was bedoeld voor klanten van de BGG en medewerkers van gemeenten die geïnteresseerd zijn in de Benchmark Gemeentelijk Groen. De klantendag is georganiseerd in het Stadskantoor van Utrecht (Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht) op 2 minuten lopen van Utrecht Centraal.

  Belangrijke thema's waren:

 • Uitkomsten BGG (Joop Spijker)
 • Innovaties in het groen (Diverse sprekers)
  - Groen als pareltje in de stad
  - Duurzaamheid en biodiversiteit
  - Groen en hittestress
  - Groen en gezondheid
  - Elektriciteit uit groen
  - Groen en water
 • Nieuwe leden
 • Individuele rapportages
 • Aandacht voor groen  Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen  Klantendag 2014
  Op dinsdag 25 november organiseerde de Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) haar jaarlijkse Klantendag. Deze Klantendag vond plaats in het gemeentehuis van Wageningen. Tijdens de Klantendag weer veel interessante presentaties. Daarnaast werd er uitgebreid nagedacht over mogelijkheden om het project nog te verbeteren.

  Belangrijkste thema's op deze dag:

  • de resultaten van de benchmark
  • de uitgevoerde enquête naar de bezuinigingen en waarden van groen
  • asset-management
  • ziekten en plagen in bomen
  • groen en waterhuishouding  Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief 2014

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen


  Klantendag 2013
  Dinsdag 5 november 2013 is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen weer gehouden. De opbouw van de klantendag was zoals gebruikelijk:

  's Ochtends werd gestart met een aantal presentaties. Naast de resultaten van de benchmark zijn ook de uitkomsten van de enquête over bewonersparticipatie gepresenteerd. Ook is aandacht gegeven aan beheersystemen. Spreker was de heer Alfons Schuurmans van het interactieve platform voor beheersystemen in de Openbare Ruimte (Beheerwijzer.nl).

  's Middags waren er workshops. Er waren twee rondes waarin steeds kon worden gekozen uit drie mogelijke workshops. Er was een workshop waarin gediscussieerd kan worden over de beheersystemen bij de gemeente. Er was een workshop over de eigen resultaten in de benchmark. En de derde workshop ging over verbetering van de producten en diensten van de Benchmark Gemeentelijk Groen.

  Het complete programma was:

  9.30 uur Inloop met koffie/thee

  10.00 uur welkom Erik ter Heide, vz. Klantenraad
  10.15 uur presentatie beheersystemen Alfons Schuurmans, Beheerwijzer.nl
  11.15 uur Pauze

  11.30 uur Presentatie BGG
 • boekjaar 2012
 • bewonersparticipatie
 • de individuele resultaten

 • Joop Spijker
  12.30 uur Lunch

  13.30 uur Workshops ronde 1
  14.30 uur Workshops ronde 1
  15.30 uur Terugblik workshops

  16.00 uur Sluiting + borrel

  De klantendag was deze keer in de gemeente Boxtel (Adres: Gemeentehuis Boxtel, Markt 1, 5281 AT Boxtel).


  Klantendag 2012 - Welkom niet-leden
  Dinsdag 13 november is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen gehouden.

  Bijzonder aan deze klantendag was dat hij ook was opengesteld voor me-dewerkers van gemeenten die nog geen lid waren van de Benchmark. Het programma was dit jaar mede daarom uitgebreid en extra afwisselend.

  Aanwezigen konden 's ochtends verschillende interessante presentaties bij-wonen en 's middags meedoen aan workshops waarin gediscussieerd kon worden over de resultaten van de benchmark en de producten van de benchmark. Ook was er een speciale workshop voor gemeenten die nog geen lid waren van de Benchmarkk.
  Het verslag van de klantendag vindt u in de nieuwsbrief 2012

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen


  Klantendag 8-11-2011
  Dinsdag 8 november 2011 was de jaarlijkse Klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen.

  Dagvoorzitter Erik ter Heide, voorzitter van de Klantenraad, leidde de 45 aanwezigen op een prettige manier door de dag. Voor het project is de Klantendag een heel belangrijke gebeurtenis. Het is de enige gelegenheid om met elkaar de resultaten te bespreken en met elkaar te discussiëren over de gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren.

  Anjo de Jong presenteerde de cijfers over het afgelopen boekjaar. Met scherpe analyses wist Anjo de aanwezigen geboeid door de taaie materie te voeren. Wel gaf hij aan, dat om voor een individuele gemeente conclusies te kunnen trekken een nadere analyse noodzakelijk is. Gelukkig voorziet het project hierin. Alle leden van de Benchmark kunnen het projectteam vragen een kleine bijeenkomst te faciliteren, waarbij met 2 - 4 andere deelnemers van vergelijkbare gemeenten een middag of ochtend de werkelijkheid achter de cijfers wordt bediscussieerd.

  Andere programma-onderdelen waren presentaties van StadSPOORT, de Groene Helpdesk (zie verderop in deze nieuwsbrief), en een presentatie van Florence van den Bosch, onderzoeker bij Alterra, over het belang van natuurspeelruimte in de stad. Aan haar onderzoek is in de eerste nieuws-brief van de Benchmark reed aandacht besteed.

  Het complete programma was :

  9.30 uur Inloop met koffie
  10.00 uur welkom Erik ter Heide, vz. Klantenraad
  10.15 uur presentatie Databank, resultaten boekjaar 2010 Anjo de Jong
  10.45 uur De Klantenraad: wat, wie en hoe Erik ter Heide
  11.00 uur Presentatie StadSPOORT Hans Vinken
  11.15 uur De roep om natuurspeelruimte in de stad Florence van den Bosch
  11.45 uur Databank 2012 (discussie)
 • Overhead
 • Index-getallen
 • Speciaal onderwerp
 • Nieuwe Leden Klantenraad
 • Joop Spijker
  12.30 uur Terugblik en afsluiting Erik ter Heide
  12.45 uur Lunch
  Klantendag 25-11-2010
  Op 25 november organiseerde Alterra de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen. Op deze dag werd gediscussieerd over de resultaten van de benchmark naar het gemeentelijk openbaar groen over het afgelopen jaar. Centraal daarbij stonden kengetallen over de opbouw van het openbaar groen en kengetallen over hoeveelheden, kosten en kwaliteit. In deze tijden dat gemeenten geconfronteerd worden met budgettaire beperkingen was het nog meer dan anders belangrijk om te weten hoe de prestaties van de gemeente zich verhouden tot die van vergelijkbare gemeenten.

  Op de klantendag zijn ook andere onderwerpen behandeld. De Verenigde Naties hadden het jaar 2010 uitgeroepen tot het internationale jaar van de biodiversiteit, omdat wereldwijd het voortbestaan van de thans nog grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten sterk onder druk staat. In Nederland speelt het stedelijk groen een belangrijke functie voor de beleving van biodiversiteit door stadsbewoners. Onderzoeker stedelijke ecologie Robbert Snep is tijdens de klantendag ingaan op de strategische waarde van gemeentelijk groen voor het leveren van zogeheten 'ecosysteemdiensten' aan de stad, in het bijzonder de beleving van lokale biodiversiteit.

  In 2010 is ook de belevingswaarde van de openbare ruimte gemonitord voor het Planbureau van de Leefomgeving in het kader van het beleid rond de Nota Ruimte van het rijk. Hieraan leverden onderzoekers van Alterra een bijdrage. Dankzij de monitor kon achterhaald worden hoe de relatie is tussen de openbare ruimte en de ervaren leefbaarheid. Hier stond de 'outcome' van het openbaar groen centraal, ofwel de vraag welke bijdrage het open baar groen aan de leefbaarheid levert.


  Contact

  Voor meer informatie over de klantendagen kunt u contact opnnemen met:

  Joop Spijker
  E-mail: Joop.Spijker@wur.nl
  Telefoon: 0317 - 484 990
   

    Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990